Co spojuje Národní divadlo v Praze, sochu Svobody a Eiffelovu věž?

4. 12. 2021

Co to vlastně je ten crowdfunding a jaké jsou jeho formy?

Věděli jste, že crowdfunding tu s námi existuje už více než dvě století, ale pojmenován byl teprve až v roce 2006? Co za tím stojí a co je vlastně celý ten crowdfunding se dozvíte v následujících řádcích.

Čtení zabere 5 minut.

V roce 1885 připlula do USA loď s rozkouskovanou sochou Svobody, kterou Spojeným státům darovala Francie jako připomínku pomoci a přátelství. Tahle dominanta ale dorazila bez podstavce, na který Američanům už nezbývaly peníze, a tak reálně hrozilo, že socha Svobody nebude vztyčená. Situaci ale zachránil Joseph Pulitzer, který ve svých novinách The World spustil vůbec první známou crowdfundingovou kampaň. Do ní se zapojily obyvatelé rozličných sociálních vrstev snad ze všech koutů Států, kterých bylo nakonec více než 160 000 a společně dali dohromady přes 100 000 dolarů (to by bylo dneska asi 2 miliony dolarů). Podstavec sochy Svobody je tak vlastně i pomyslným základním kamenem a podstavcem hromadného financování tak, jak ho dneska známe. V jejích stopách pokračovala pak třeba neméně slavná Eiffelovka, některá z děl W. A. Mozarta a taky vlastně spousta církevních staveb, které by se bez crowdfundingu neobešly.

Když se ale vrátíme zpátky do českých luhů a hájů, zjistíme, že u nás odborníci prvním hromadným financováním nazývají sbírku na české Národní divadlo. Roli vlasteneckého tisku, který o ní šířil informace, dnes plní internet, sociální sítě, blogy, reklama… Crowdfunding, tedy hromadné nebo davové financování (dav z anglického slova „crowd“ a financování z anglického slova „funding“), v dnešní době otevírá kreativním lidem doposud zavřené dveře. Nemusí se díky němu totiž zaprodávat investorům s odlišnými představami o jejich businessu, splácet nevýhodné úvěry ani se prvních pár let trápit v krvavě rudých číslech. A všechno to jde podstatně snáz než v devatenáctém století.

Crowdfunding je způsob alternativního nebankovního financování, ve kterém se dárci/přispěvatelé/investoři pomocí svých příspěvků zasazují o naplnění, často předem nastavené, cílové částky. Může jít o nastartování nového podnikání, uvedení produktu zaběhlé značky, otevření gastro či kulturního prostoru, vydání díla a taky o spoustu dalších záměrů, které nejlépe odhalíte, když mrknete na ukončené projekty u nás na webu.

My na Hithitu pracujeme s odměnovým crowdfundingem, ale to je „jen“ jeden typ na paletě hromadného financování. Vedle něj stojí ještě crowdfunding charitativní, neboli veřejná sbírka, crowdfunding podílový a dluhový. Poslední dva jmenované patří k financování investičnímu, kdežto první dva se řadí do financování dárcovského. Alespoň takhle crowdfundingové lingo definoval profesor Steven Bradford, jehož názvosloví je nejbližší odrazu dnešní reality na českém trhu.

Jak to je s jednotlivými crowdfundingy

Odměnový crowdfunding – přispěvatel za svůj přispívaný finanční obnos získává předem definovanou odměnu, která může být hmotná i nehmotná v podobě produktu, služby, zážitku nebo dalšího. Občas se mu taky říká model založený na předkupním právu.

Charitativní crowdfunding – dárce neočekává žádnou protihodnotu a peníze vlastně daruje nezištně. Třeba do kasičky na Tříkrálovou sbírku nebo na portálu Darujme.cz, který k těmhle účelům v Česku funguje.

Akciový (equity) crowdfunding – investoři se stanou akcionáři nově vznikajícího podnikání. Tenhle segment crowdfundingu je v posledních letech dost na vzestupu, a tak v Česku existuje několik portálů, kde se mu věnují. Nejzavedenějším je Fundlift.cz, dál ale můžete svoje investorské ambice ukojit na Upvest.cz nebo FinGOOD.cz.

Úvěrový crowdfunding (peer-to-peer lending) – investoři z řad veřejnosti se skládají na půjčku a očekávají její splacení, někdy s úrokem a někdy bez něj. Nejznámější portál, který tuhle službu v Česku poskytuje, je Zonky.cz, jejichž moto Lidé půjčují lidem, to všechno hezky shrnuje.

Každý z výše zmíněných druhů crowdfundingu má svoje pro a proti a co se hodí pro jednoho, nemusí být ideální pro druhého. Pokud by Slavomír rád nastartoval nové podnikání, na jehož rozjezd potřebuje vyšší jednotky milionů, má skvěle promyšlený plán, ale ještě nic nevyrábí ani neposkytuje, asi pro něj nebude vhodný odměnový crowdfunding, ale bude se spíš poohlížet po tom investičním v podobě úvěrového nebo akciového hromadného financování. Pokud by Jiřina potřebovala pomoct s financemi na rekonstrukci, protože ji osud shodou nešťastných náhod upoutal na kolečkové křeslo a je třeba její byt přestavět na bezbariérový, ideálně by se měla obrátit na portál, který poskytuje servis veřejné sbírky, protože jak investice, tak odměny by v takové situaci působily zřejmě dosti nepatřičně. Kdyby ale Jiřina se Slavomírem chtěli vydat společné hudební album, vytisknout knihu o psích spřeženích, dostat na trh nový produkt svojí firmy na párátka, otevřít si sportovní kavárnu nebo zafinancovat další ročník punkového festivalu, odměnový crowdfunding, a tím pádem Hithit by jim jako vhodná platforma měl posloužit. Záměr projektu je totiž jasný a nabízí širokou škálu odměn.

A proč to pekelné slovíčko crowdfunding?

Jako první použil slovo crowdfunding v roce 2006 Michael Sullivan v článku na svém blogu „fundavlog“, v němž říká: „Důležitými faktory je mnoho věcí, ale financování z „davu“ je základem, na kterém vše ostatní závisí a staví. Crowdfunding je tedy přesným termínem, který mi pomůže vysvětlit tento základní prvek fundavlogu.“ Od té doby má finanční nástroj moderních kreativců a podnikatelů svoje oficiální jméno a využívá ho čím dál víc z nich. A ti z nás, kteří crowdfundingem trávíme svoje dny, Michaelu Sullivanovi před každou konzultací děkujeme, že takový fenomén dokázal schovat pod jedno slovo, se kterým se nám pracuje o mnoho snadněji. Zdá se, že dokonce tak snadno, že ho čeština nemá žádné tendence nahrazovat slovem vlastním.

Zdroje:

“Many things are important factors, but funding from the ‘crowd’ is the base of which all else depends on and is built on. So, Crowdfunding is an accurate term to help me explain this core element of fundavlog”. (By Michael Sullivan, image from his profile on Twitter @sull 11)

Brickfunding.com, Dostupné z: https://www.brickfunding.com/news/20170516-etymology-where-does-word-crowdfunding-come-from/BBC news, Dostupné z: https://www.bbc.com/news/magazine-21932675

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *